Pravidla

SPORTOVNÍ ŘÁD O pohár města Telče

Při závodech O pohár města Telče platí řády ČAM.

Obecná ustanovení

Jezdec, který se chce zúčasnit závodu musí :

 • Zaplatit startovné
  • Fichtl - 200,- Kč/ závod
  • Všechny ostatní třídy - 500,- Kč/ závod
 • Startovat v odpovídající výstroji pro motokros
 • Startovat na stroji v bezvadném technickém stavu
 • Dbát pokynů pořadatelů závodu
 • Dodržovat uvedené řády.
 • Za nezletilého závodníka (mladší 18-ti let ) zodpovídá zákonný zástupce.
 • Účastníci závodu musí nastupovat do tréninku i závodu s čitelnými startovními čísly. Na motocyklech s minimálními rozměry, s nečitelnými čísly nebo s st. číslem nedostatečného rozměru nebude závodník vpuštěn na trať! Při špatném počasí mohou být vyžadována zádová čísla. Minimální rozměr zádového čísla je 200 mm. Barva čísel musí být kontrastní vůči podkladu. Např: černá na bílem, bílá na červeném...
 • Jezdec musí odjet min. 2/3 kol vítěze,aby mu byly přiznány body za umístění v rozjížďce.
 • Pořadí v závodu určuje součet bodů z předešlích závodů.Při rovnosti bodů rozhoduje lepší umístění v 2. jízdě.
 • Vítězem O pohár města Telče v jednotlivých třídách se stává jezdec s nejvyšším součtem bodů všech rozjížděk.Při rovnosti bodů rozhoduje vyšší počet lepších umístění v jednotlivých závodech.
 • Účastník závodu,který bude hrubým způsobem jednat proti " fair play " bude vyloučen ze závodu bez náhrady.
 • Protest je možno podávat pouze v den závodu.Po vyhlášení vítězů je pořadí neměnné. Cena protestu je 1000,-Kč.
 • Pořadatel závodu si vyhrazuje právo zařadit jezdce podle výkonnosti do jednotlivých tříd.
 • Při nedodržení některých z bodů řádu bude jezdec vyloučen ze závodu popř. celého seriálu.

Informace pro jezdce – výňatek z Národních sportovních řádů pro motokros.

 

 

Vlajky používané při závodech  - motokrosu

-        žlutá – nebezpečí na trati, zákaz předjíždění platí až do místa nebezpečí

-        zelená – volná trať

-        červená – smí použít pouze ředitel závodu. Používá se k zastavení závodu. Jsou –li odjety více jak dvě třetiny času  na danou rozjížďku, závod je ukončen a platí pořadí před zastavením rozjížďky. Nejsou-li odjety dvě třetiny stanoveného času, rozjížďka se opakuje. Je-li závod zastaven v prvním kole pro nezdařený start, jezdci se vrátí za startovací zařízení a start je opakován.

-        Černý prapor a číslo jezdce – vyloučení z rozjížďky.

-        Šachovnice – ukončení závodu.

-         

Číslové tabulky – povoleno používat pouze normalizovaná čísla – předepsaná výška, šíře čáry . Minimální výška  14 cm, šířka čáry 2,5 cm a šířka číslice 8 cm.

Na číslové tabulce nesmí být žádná reklama.

 

Odstoupení ze závodu – jezdec zvedne pravou ruku a trať opustí vyjetím vpravo z vyznačené tratě.

 

Opustí –li jezdec vymezenou trať je povinen se vrátit na trať v místě  opuštění, není –li  to možné  musí se vrátit na trať před místem než ji opustil.

 

V případě, že jezdec má zájem o účast v další kategorii smí startovat pouze ve vyšší skupině -    junior   do  Open,  hobby   do Open,   veterán  do Open. Jezdec je povinen zaplatit plné startovné a  má nárok na body podle umístění v každé kategorii.

Jiná možnost zúčastnit se závodu v jiné kategorii není dovolena.

Vyřízení celoroční licence je možné po dohodě v prodejně AUTO-MOTO K Zdeněk Kučera tel. 607844426

Při nedodržení některých z bodů řádu bude jezdec vyloučen ze závodu popř. celého seriálu.

Při špatném počasí budou vyžadována zádová čísla.

 

  

 

Harmonogram a pravidla pro závod Fichtlů

 

Závodníci Fichtl cupu nemusí mít licenci.

 

 

 

REGISTRACE ZÁVODNÍKŮ

V den závodu.Přihlášku je možno zaslat  předem  na  ampapa@ka-print.cz. 



POVINNÁ VÝSTROJ JEZDCŮ:
Motocyklová přilba, brýle, rukavice, dlouhé kalhoty, dlouhý rukáv, pevné boty



TECHNICKÁ PRAVIDLA:

ČASOVÝ HARMONOGRAM:

do 10:30                 - registrace a přejímka strojů
od 11:15 - 11:45     - trénink (podle počtu jezdců obě kategorie dohromady nebo zvlášť)
od 12:30                 - 1. jízdy (15 minut + 1 kolo)
od 14:30                 - 2. jízdy (15 minut + 1 kolo)

časový harmonogram je pouze orientační, může se změnit



Trať závodu:

Po speciálně vytyčené tratí pro Fichtly. Část po superkrosové dráze, část mimo, tak aby byla dobře sjízdná pro všechny.


VYHLÁŠENÍ:
Vyhlášení výsledků proběhne cca 30minut po dokončení celého závodu.
Vyhlášeno bude prvních pět míst z obou kategorií.
První tř jezdci obdrží pohár. Všichni potom diplom a věcné ceny podle možností pořadatele a sponzorů.

 

Pravidla Fichtl cup    

 

Kategorie " specialů" :    upravované stroje do 50 ccm


1. Podvozek - 1. Nutno zachovat  části původního  rámu, lze provést úpravu pro použití jiných tlumičů a vyztužení rámu
                                 2. Řidítka volná,libovolná kola.

                                 3. Závodní stroj musí mít funkční přední a zadní brzdu a veškeré úpravy na stroji nesmí ohrožovat bezpečnost    jezdce ani jiných účastníků závodu

2. Motor –      1. Nutno zachovat původní skříň motoru

2. Válec s libovolným žebrováním a chlazením

3. Válec múže být vybaven membránovým sáním.      

4. Volné- primární převod, karburátor a v převodovce lze měnit odstupňování

5. Zapalování volné

6. Hlava válce volná

7. Vrtání max. 40,00 mm !!

8. Sekundární převod volný

9. Výfuk volný
 

Kategorie Klasik:   BABETA, PAŘEZ, MOPED S11, S  22

MUSTANG, JAWA 20, JAWA 21, Jawa 05

 

1. Podvozek 1. Rám, tlumiče – vše původní bez dalších úprav

                                2. Pneu volné,ale prúměr dodržet

                                3. Řidítka volná

                                4. Oplechování možno přizpůsobit (tuning) - nesmí ohrožovat bezpečnost jezdce ani jiných účastníků závodu

                                 5. Výrazné změny  tzv. ořezplechy,  půjdou automaticky do speciálů!!

 2. Motor -        1. Bez jakýchkoliv vnějších úprav motoru a jeho součástí

2. Nutno zachovat původní skříň motoru, kliku, válec, hlavu, sací kolínko a karburátor

3 .Libovolné použití zapalovacích svíček a zapalování

4. Vrtání max. 40,00 mm !!

5. Nelze použít klapky ( membránové sání  )

6. Převodovka třístupňová

7. Sekundární  převod volný (  originál  zadní rozeta)

10. Výfuk zachovat původní

11. Přední tlumiče pérování  originál. 
               

Pravidla stejná pro obě kategorie: 

P r o t e s t

V případě podání protestu na nepovolenou úpravu stroje účastníka závodu, protestující složí u pořadatele kauci 500 Kč a přednese svůj protest. V případě oprávněného protestu bude 500 Kč navráceno a kontrolovaný závodník diskvalifikován. Pokud kontrolovaný stroj bude v pořádku (protest se ukáže jako neoprávněný), připadne  250,- Kč  jezdci proti kterému byl vznesen protest  a  250 Kč  pořadateli jako odškodné.

 

J e z d c i

Závodníci jsou povinni mít u sebe občanský průkaz a průkaz zdravotní pojišťovny. Za jezdce mladší patnácti let zodpovídají jeho rodiče, zákonní zástupci.

Povinná výbava: motocyklová helma, dlouhé kalhoty a pevná obuv,brýle.

Závodník bez povinné výbavy nebude připuštěn k závodu!!!

Doporučená výbava: rukavice, chrániče holení a páteře

P o v i n n o s t i   a   z o d p o v ě d n o s t

Všichni soutěžící se zúčastní závodu na vlastní nebezpečí, bez požití alkoholu, což stvrdí svým podpisem na příslušný formulář(přihlášku) před startem závodu. Pořadatelem bude zajištěno: zabezpečení zdravotní služby,  administrace aj. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu propozic nebo programu závodu.

P o r a d a   s   j e z d c i

Porada se bude konat podle časového rozvrhu místo a čas určí pořadatel. Této porady se musí zúčastnit všichni jezdci a oficiální činovníci. Během tohoto setkání se budou projednávat všechny náležitosti,  které se týkají tratě a bezpečnosti. Po této poradě bude předveden kompletní startovací postup a vydány další pokyny

.