Provozní řád a zásady pro používání motokrosové tratě

Provozní řád a

zásady pro používání motokrosové tratě

T E L Č  Dyjické mosty.

 

Každé použití tratě na  trénink nebo na závod musí být nahlášeno na vedení klubu.

 

Každý, kdo použije trať, musí dodržovat tyto zásady:

- dbát o to ,aby příroda nebyla nadměrně zatěžována výfukovými plyny - povoleno používat poze ekologická paliva a maziva

-při úniku ropných produktů z motocyklu nebo z obalů na tyto produkty udělat taková opatření ,aby se nedostaly do přilehlé řeky, toto místo označit a informovat správce areálu nebo někoho z klubu o této události

- při poškození označení tratě - kolíky, pneumatiky, toto značení vrátit do původního stavu, nebudeli to možné, oznámí toto poškození správci areálu

- při pěší prohlídce trati - doporučejeme před každým použitím, každý ve vlastním zájmu o bezpečí odstraní z tratě volné kameny a jiné nebezpečné předměty

- je zakázáno, aby se tréninku zůčastnil pouze sám jezdec, musí být přítomna další osoba na poskytnutí první pomoci v případě nehody

- sejde-li se na trati několik zájemců, mají všichni stejná práva a povinosti při použití tratě, musí dojít k dohodě o způsobu trénování

- stanovený poplatek za použití tratě je pouze za použití tratě, není v něm zahrnuta žádná pojistka,každý musí mít vlastní pojištění

 

 

Výše poplatku za použití tratě jak na ténink nebo závod jsou v menu (trať) k tomuto provoznímu řádu.